Eğitim
Giriş Tarihi : 27-01-2022 01:43   Güncelleme : 27-01-2022 01:43

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyonda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyonda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyonda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi’nde 2021 yılında sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine; araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında pek çok çalışma gerçekleştirildi.  ARİNKOM TTO ve Anadolu Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda öne çıkan hususlar; projeler, üniversite-sektör iş birlikleri, fikri hakka konu çalışmalar ve girişimcilik temaları altında devam etti.

20 TÜBİTAK projesi yürütüldü

2021 yılında toplam 20 adet TÜBİTAK projesi yürütülürken bu projelerden 8 tanesinin sözleşmesi yıl içinde gerçekleştirildi. TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 102 projeden, 2 tanesi Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilirken projeler kısa sürede başarıyla tamamlandı. TÜBİTAK ARDEB 1001 COVID-19 çağrısı kapsamında projesi desteklenen araştırmacılar Doç.

Aras Bozkurt “Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu için Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi” ve Prof. Dr. İbrahim H. Diken “Proje Ev-Des: Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Gerilik / Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlere Yönelik Çevrimiçi Evde Destek Programının Tasarlanması ve Uygulanması” sunumlarını gerçekleştirdi.

Yine 2021 yılında projeler konusunda yine ilklere imza atıldı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden desteklenmeye hak kazanan ilk TÜBİTAK projesi 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında kabul edilirken ayrıca Açıköğretim Fakültesi’nden kanser hücreleri konusunda TÜBİTAK projesi hayata geçti. 2021 yılında 18 adet uluslararası proje devam ederken bunlardan 8 tanesinin sözleşmesi yıl içinde gerçekleştirildi. Devam eden projeler Erasmus+ stratejik ortaklıklar ve Horizon 2020 gibi Avrupa Birliği programlarınca desteklenen projeler olmakla birlikte yine 2021 yılında Korean Food Promotion Institute gibi diğer uluslararası kurumlarla yürütülen çeşitli uluslararası iş birliği temelli araştırmalara da ev sahipliği yapıldı.

Üniversite ve Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü yoğun mesai yaptı

ARİNKOM TTO Üniversite Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü tarafından araştırmaların topluma etkisini değerlendiren ve katkı boyutunu ön plana çıkaran sosyal yenilik odaklı pek çok proje de gerçekleştirildi.

Dr. Alper Kumtepe’nin yaptığı proje kapsamında Türkiye’nin 10 ilinde yaşayan 18-57 yaş arasındaki 90.000’den fazla Suriyeliye (%72’si kadın olmak üzere) ulaşıldı. Proje kapsamında uzaktan öğrenme sistemleri için oldukça yüksek bir oran olan %77 gibi bir başarı/mezuniyet oranı ile 72.000’den fazla Suriyeliye A1-B2 düzeyinde dil eğitimi sertifikası verildi. Yürütücülüğü Prof. Dr. Erkan Yüksel tarafından yapılan ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen; Türkiye’de sağlık haberciliğinin, sağlık muhabirliğinin ve TV programcılığının geliştirilmesine yönelik bir proje ise halen devam ediyor. Sanayi ile iş birliği kapsamında ise Öğr. Gör. Gökçen Abalı yürütücülüğünde Arçelik Merkez Ar-Ge ile gerçekleştirilen projede işitme engelli bireylerin nitelikli istihdamı kapsamında işe alım sürecinin düzenlenmesini öngören proje ön plana çıktı. Dr. Öğretim Üyesi Osman Güldemir koordinatörlüğünde yapılan çalışma olan duyusal analiz pratikleri kapsamında gastronomi uygulamaları, bir Ar-Ge Merkezi olan Renta ile gerçekleştirildi.

Proje Tabanlı Staj Programı’nın meyveleri toplanmaya başladı

Üniversite-sektör iş birliği kapsamında büyük önem arz eden Proje Tabanlı Staj Programı da 2021 yılında olumlu geri dönütler vermeye başladı.