Ekonomi
Giriş Tarihi : 21-01-2022 20:08   Güncelleme : 21-01-2022 20:08

ESKİŞEHİR’DE ÇİFTLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

ESKİŞEHİR'DE ÇİFTLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

ESKİŞEHİR’DE ÇİFTLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Eskişehir ilimizde Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftlik Yönetimi ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı konularında çiftçi eğitimi yapıldı. Selçuk Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cennet OĞUZ tarafından verilen iki günlük eğitime ÇMVA’ya (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) kayıtlı 49 çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Murat EREN,  Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Koordinatörü Semih MICIK, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci ERDEMLİ, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şube Müdürü Hasan ÖZ, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent ÖZBUNAR, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden proje sorumlusu uzman personel, Eskişehir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde konu sorumlusu personeller katıldı.

Söz konusu eğitim toplantısında İl Müdürü Yardımcısı Murat EREN ve Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Koordinatörü Semih MICIK’ın açılış konuşmaları ve eğitimin amacının tanımlanmasından sonra; çiftlik yönetimi ile ilgili temel kavramalar (yönetimin tanımı, çiftlik özelinde yönetim, çiftlik yönetiminin geçmişi, çiftliklerin teknik, finansal ve stratejik yönetimi, kayıt tutmanın ve planlamanın önemi, tarımsal üretim faktörleri, günümüzde çiftlik yönetimi), çiftçilerin avantajları ve karşılaşılan sorunlar, ÇMVA’nın tanıtımı ve çiftlik yönetimi ile ilişkisi, nakit akışı kayıtları, bitkisel ve hayvansal üretim kayıtları, iş gücü ve ambar varlığı kayıtları, alet ve makine envanteri, alacak ve borç envanteri konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

ÇMVA (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı); AB üyesi ülkelerdeki tarım işletmelerinin yıllık gelir ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplandığı bir bilgi sistemidir.

ÇMVA Sisteminin Amacı; işletme gelirlerinin takibi ve uygun tarımsal politikaların hazırlanması, tarımsal politikaların etkilerinin izlenmesi, tarımsal işletmelerin yıllık gelirlerinin tespit edilmesi, ekonomik analizlerin yapılması, tarım sektörü ve tarımsal ürün pazarlarındaki durumun değerlendirilmesi, işletmelerden yapısal, fizikî ve malî nitelikte verilere ilişkin bilgilerin toplanarak işlendiği bir veri ağı sisteminin ulusal ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kurulmasını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere uygun olacak şekilde, işbirliğine yatkın, gönüllü olarak seçilen önder çiftçiler ile 1 yıllık katılım anlaşması imzalanır.

Üreticiler yılda en az 3 kez olmak üzere ziyaret edilir ve gerekli kontroller yapılır. Yılsonu itibariyle doldurulan Çiftçi Kayıt Defteri üreticilerimizden teslim alınır. Çiftçi Kayıt Defterlerindeki veriler internet üzerinden ilgili muhasebe sistemine girilir. Sistem tarafından verilen raporlar ilgili çiftçilere izah edilerek teslim edilir.

Ülkemizde ÇMVA (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) AB Müzakereleri ile ilgili olan fasıllardan Tarım Ve Kırsal Kalkınma Faslının (11. Fasıl) açılış kriterlerinden birisidir. Türkiye’de ÇMVA sisteminin kurulma çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. 22 Ocak 2009 tarih ve 27118 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile sistemin kurulması ve uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

ÇMVA sistemine Türkiye genelinde 81 ilde toplamda 6 bin kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Eskişehir ilimiz ise sisteme 55 adet çiftçi ile 2014 yılında dâhil olmuştur. 2021 yılında ise 66 adet işletme ile katılım anlaşması yapılmıştır. 2020 yılı itibariyle ÇMVA’ya kayıtlı her bir işletmemize yıllık 600 TL destek ödemesi yapılmaktadır. 

.