Eğitim
Giriş Tarihi : 19-10-2021 10:38   Güncelleme : 19-10-2021 10:38

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Üniversitelerde Yerli Üretim: Patent, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik

Üniversitelerde Yerli Üretim: Patent, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Üniversitelerde Yerli Üretim: Patent, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik

Bilimsel bilgilerin değere dönüştürülmesi ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirleyicilerinden. Ürettikleri fayda ile kalkınmaya katkı sunan üniversiteler, sanayi ile girdikleri işbirliği süreçlerinde de önemli kazanımlar oluşturuyor. Bu kapsamda Üniversitemiz, her geçen gün artırdığı patentli ürünlerini ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yerel üretime katkıda bulunuyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Şahin Coşkun ESOGÜ Haber’e üniversite sanayi iş birliğine ilişkin bilgilendirmede bulunarak ESOGÜ’nün her geçen gün artırdığı patentli ürünlerini ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yerel üretime katkıda bulunduğunu söylüyor. 

Bilginin üretilmesi konusunda en önemli yere sahip olan üniversitelerin yeni teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılmasında Ar-Ge ve inovasyon oluşumunda etkin rol aldığını hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Coşkun, “Kuruldukları dönemden beri dünyadaki değişimlere öncülük eden üniversiteler, çeşitli beklentileri karşılamak durumundadır.

Günümüzde üniversitede görevli bir araştırmacıdan bilgiyi üretmesi, bunu yayımlaması, sanayi ile işbirliği kurarak ilgili teknolojinin hazırlık seviyesini artırması, fikri mülkiyet haklarını koruma altına alması, bilgiyi sanayi desteğiyle ürün veya hizmete dönüştürmesi veya akademik girişimi ile bu teknolojinin ticarileşmesine öncülük etmesi beklenmektedir” diyor. Dünya genelinde inovasyon odaklı çalışmaların hız kazanmasıyla bilim politikalarının yeniden şekillendiğini, üretilen bilginin bir üst seviyeye çıkarılmasında araştırma projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği projelerinin önemli hale geldiğini söylüyor.

Teknoloji Transferi, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Girişimcilik

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun, üniversitelerde geliştirilen teknik bilginin aktarımının ‘Teknoloji Transferi’ adı verilen mekanizmalar ve arayüzler aracılığı ile gerçekleştirildiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Üniversitelerde teknoloji transferi; üretilmiş nitelikli bilginin endüstriye aktarılması, yani ekonomik bir değere dönüştürülmesi süreçlerini kapsayan faaliyetlerin bütünü olarak adlandırılabilir.

ilgili taraflar arasında paylaşılması’ şeklinde tarif edilmektedir. Üniversitelerde üretilen bilginin ve teknolojinin geliştirilmesinde ve faydaya dönüştürülmesinde en önemli mekanizmalardan biri Üniversite-Sanayi işbirliğidir (ÜSİ). ÜSİ sayesinde; üniversitelerin sahip olduğu fiziki altyapı ve araştırmacı kaynağı, sanayinin sahip olduğu üretim altyapısı, tecrübe ve finansal kaynaklarla birleştirilmektedir. Diğer bir ifade ile Üniversite-Sanayi İşbirliği; sanayinin mevcut kaynakları ile üniversitelerin sahip olduğu kaynakların, topluma ve taraflara yarar sağlamak üzere, bir sistem ve metot dâhilinde bütünlük arz edilerek oluşturulan araştırma geliştirme, eğitim-öğretim ve diğer yapılabilecek hizmet faaliyetlerinin tümü olarak ifade edilmektedir. Girişimcilik de bilginin ticarileşmesi ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir mekanizmadır. Özellikle akademisyenler, yeni mezun ve araştırmacıların teknoloji temelli iş fikirlerinin ticarileştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Ayrıca girişimcilik sayesinde nitelikli ve genç nüfus için istihdam yaratılmakta ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ekonomiye kazandırılmaktadır.Çalışmalar ‘ESOGÜ Patent Portföyü’ adlı araştırmada bir araya getirilerek üniversite bünyesinde geliştirilen, bilgi ve teknolojinin kullanılıp katma değeri yüksek teknolojilerin ulusal ekonomiye kazandırılması süreçlerine katkıda bulunulmuştur. Bu portföyde; Çevre Dostu Biyo-bozunur Plastik (2013/15639), Engelsiz Yaşam Teknolojileri (2014/16272), Madencilikte Yüksek Zenginleştirme Teknikleri (2015/00218), İleri Malzeme Üretim Teknikleri (2015/17449), Güneş Enerjisi Teknolojilerinde Verimin Artırılması (2017/09289), Yenilikçi Malzeme Kaplama Teknikleri (2017/20789), Yüksek Performans ve düşük Yakıtlı Motor (2019/17377), Yapay Zeka Tabanlı Tıbbi Atık Ayrıştırma Sistemi (2019/00696), Kanser Tedavisi için geliştirilmiş Aplikatör (2019/11979), Yapay Zeka ile Bebeklerin Konfor ve Ağrı Düzeylerinin Belirlenmesi (2020/0431) gibi yenilikçi alanlarda teknolojik çözümler sunan ulusal ve uluslararası düzeyde 50’nin üzerinde patent, faydalı model ve tasarım başvuruları bulunmaktadır. Üniversitemiz tüm paydaşlarıyla yerel, bölgesel ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmekte olduğu evrensel bilgi ve teknolojinin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesi, yerlileştirilmesi yoluyla ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik arzın garanti altına alınması amacıyla Ar-Ge, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik faaliyetlerinin kurgulanması, yürütülmesi faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir” diyor..