Eğitim
Giriş Tarihi : 16-10-2021 06:23   Güncelleme : 16-10-2021 06:23

Eskişehir Teknik Üniversitesi: 3. ULUSAL HEYELAN SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

3. ULUSAL HEYELAN SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi: 3. ULUSAL HEYELAN SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında kamu, özel sektör ve üniversitelerden alanlarında uzman araştırmacılar tarafından 2 çağrılı konuşma ve 34 sözlü bildiri sunumu yapıldı. Üniversitemiz, AFAD Ankara Yerleşkesindeki Sempozyum Sergi alanında stant açarak, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü ve Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Yer Bilimleri ile ilişkili yüksek lisans ve doktora eğitim programları, Ar-Ge çalışmaları ve toplumsal katkı faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. 

Üniversitemiz,  Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün, heyelanlara ilişkin şunları söyledi; “Dünyada ve ülkemizde etkili bir afet olan heyelanlara ilişkin oluş sıklığı; iklim değişikliği, arazi kullanım stratejilerinin değişimi ve artan nüfus gibi doğal ve antropojenik faktörlere bağlı olarak yükseliş eğilimindedir. Heyelan kaynaklı can ve mal kayıplarının indirgenmesinde; heyelanların gelişimindeki fiziksel süreçlerin, hareket mekanizmalarının ve söz konusu koşulları kontrol eden faktörlerin anlaşılması esastır. Bu kapsamda; heyelan envanterlerinin hazırlanması ve periyodik olarak güncellenmesi, güncel heyelan envanter bilgisinin değişen iklim ve antropojenik faktörler ile bir arada değerlendirilmesine bağlı olarak heyelan oluşumuna ilişkin mekânsal ve zamansal olasılıkların hesaplanması, izleme çalışmalarının yürütülmesi ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi önem arz eder”. 

Bu tür derinlemesine heyelan araştırmalarının; gelişmiş teknoloji, doğru yöntem ve yüksek mekânsal ve zamansal çözünürlüğe sahip veri gerektirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Tün,” Bu anlamda, heyelan araştırmalarında; ileri teknolojilerin ve araçların kullanımına ilişkin daha fazla çalışmaya, yüksek yersel ve zamansal çözünürlüğe sahip verilerin değerlendirildiği ve farklı yöntemlerin incelendiği araştırmalara ve ayrıca ulusal heyelan afet farkındalığımızın ve politikalarımızın geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunuyor” dedi.