Eğitim
Giriş Tarihi : 28-11-2021 16:09   Güncelleme : 28-11-2021 16:09

Eskişehir Teknik Üniversitesi: 51. MİMARLIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI İLETİŞİM GRUBU TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

51. MİMARLIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI İLETİŞİM GRUBU TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi: 51. MİMARLIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI İLETİŞİM GRUBU TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı (MOBBİG 51), Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Prof. Dr. Alper Çabuk, Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları ve MOBBİG Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak 1996 yılında, mimarlık eğitiminin süresini, lisans ve lisansüstü eğitim programlarındaki sorun ve görüşleri konuşmak ve tartışmak amacıyla yapılan Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı, son olarak 2020 yılında pandemi süreci nedeni ile mimarlıkta çevrimiçi eğitim konularında bilgi paylaşımı yapılması ve konunun tartışılması amacıyla yapıldı.

51. MOBBİG toplantısının teması “Mimarlıkta Hibrit Eğitimin Zorlukları ve Fırsatları” olarak belirlendi.  Hem MOBBİG’in geçmiş deneyimlerini paylaşmak hem de hibrit eğitimi tartışmak, sorgulamak ve yeni fikirler üretmek için düzenlenen toplantının açılış konuşmasını üniversitemiz Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hicran Hanım Halaç yaptı. Prof. Dr. Halaç, “Mimarlık eğitim sürecini lisans ve lisansüstü eğitim kousunu tartışmak üzere toplandık.

Dr. Alper Çabuk “Sizleri Eskişehir’de misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Misafir olduğunuz okulun özellikleri, karakteri hakkında bilgi vermek istiyorum. Mimarlık Okulumuz yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip, Anadolu Üniveritesi’nden bölünürek 2018 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne geçti.  Öncesinde de çok uzun dönem Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi çatısı altında yer aldı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Türk Yükseköğretimi için özel kurumlardan bir tanesi. Bu da aslında bölümümüze ciddi anlamda kalite yönetimi, sürekli iyileşme ve akreditasyon faaliyetleri anlamında sirayet etti” dedi.

Türkiye’de ilk akredite olan Mimarlık programının, üniversitemiz Mimarlık Bölümü olduğunu belirten Prof. Dr. Çabuk, “Programımız akredite bir şekilde eğitimini sürdürüyor. Bu yükseköğretim alanındaki deneyimimiz Anadolu Üniversitesi’nden Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne geçişte özellikle Kurucu Rektörümüz olan Sayın Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun yükseköğretim alanındaki kalite yönetimi ve akreditasyon faaliyetlerindeki öncü pozisyonu nedeniyle sürekli iyileşme, kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları kurumumuz bünyesinde içselleşmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

Toplantı MOBBİG Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof.

Fazilet Duygu Saban’ın başkanlığını yaptığı “Hibrit Eğitimin Getirdikleri” konulu oturum ile devam etti.  Oturumda üniversitemiz Kalite Güvencesinden Sorumlu Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan da “YÖKAK ve Akreditasyon Süreçleri” başlıklı sunuşunu gerçekleştirdi.  Bu konudaki deneyiminin MÜDEK açısından mühendislik programlarının akreditasyonu sürecinde, değerlendiren tarafında olarak başladığını belirten Prof. Dr. Arslan, 2017 yılından itibaren ise asil değerlendirici olarak dört farklı programda görev aldığını belirtti. Prof. Dr. Arslan, YÖKAK’ın kurulmasıyla değerlendirilen kurum açısından bakıldığında, değerlendirilen tarafta deneyimlerinin olmasının yanı sıra 2016 yılından beri her sene değerlendirici olarak da görev aldığını sözlerine ekledi.

Oturumda ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Cemile Sanem Ersine Masatlıoğlu “Bir Stüdyo Kültürü Değerlendirmesi Bağlamında Uzaktan Eğitim Üzerine Düşünceler”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Doğan “Biraz Zoom in Biraz Zoom out”, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi’nden Doç.

Nilgün Özdamar “Yenilikçi Tasarım Eğitimi ve Araştırmaları”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar “Gerçekle Hibrid Temaslar: Oyun İçinde Tasarım Öğrenmek” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Toplantı, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan’ın oturum başkanlığını yaptığı “Hibrit Mimarlık Eğitiminde Derslerin Yürütülmesinde (Teorik / Uygulamalı / Stüdyo) Zorluklar ve Fırsatlar”, MOBBİG Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burak Asiliskender’in oturum başkanlığını yaptığı “Hibrit Mimarlık Eğitimi Üzerine Öngörüler”, MİAK-MAK Üyesi, 40. ve 41. Dönem TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Mimar Bülend Tuna’nın oturum başkanlığını yaptığı “Mimarlık Eğitiminin Güncel Sorunları”, MİAK Başkanı Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen’in  “Mimarlık Akreditasyon Derneği’nin Kuruluşu ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler” başlıklı sunuşlar ile devam etti.

Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı MOBBİG 51, MİAK için yeni yönetim kurulu üyelerinin ve MOBBİG 52 seçimlerinin yapılması ve düzenlenen kapanış koteyli ile sona erdi.

 

  

 

.