Eğitim
Giriş Tarihi : 24-12-2021 09:30   Güncelleme : 24-12-2021 09:30

Eskişehir Teknik Üniversitesi: “İNOVASYON FABRİKASI” (IF) PROJESİ TEKNİK YARDIM BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

“İNOVASYON FABRİKASI” (IF) PROJESİ TEKNİK YARDIM BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi: “İNOVASYON FABRİKASI” (IF) PROJESİ TEKNİK YARDIM BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

Avrupa Birliği – Türkiye Mali İşbirliği kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan IPA-II Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kabul alan ileri prototipleme merkezi projesi “İnovasyon Fabrikası” (IF) Teknik Yardım Başlangıç Toplantısı, 14 Aralık 2021 tarihinde üniversitemiz Rektörlük Binası’nda, Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir Teknik Üniversitesi temsilcileri ve konsorsiyum üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknik Yardım Başlangıç Toplantısı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan İsmail Murat Seçen ve Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun açılış konuşmalarının ardından İsmail Murat Seçen ve Serhat Uğur tarafından yapılan IF projesi bilgilendirme sunumları ile devam etti. Seçen ve Uğur’un sunumlarının ardından İnovasyon Fabrikası için Teknik Yardım Projesi Takım Lideri Özcan Kahramangil proje sürecine ilişkin bilgiler verdi. Kahramangil, proje kapsamında; IF’in Oluşumu ve Operasyonu, Hedef Grupların Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Hızlandırıcı Programı ve Kuluçka Sonrası Hizmetler olarak 4 ana aktivitenin gerçekleştirileceğini belirtti.

Dr. Öğr. Üy. Füsun Curaoğlu, Doç.Dr. Zehra Kamışlı Öztürk, Dr. Öğr. Üy. Duysal Demirbaş, Öğr. Gör. Merve Ertuğrul, Öğr. Gör. Tamer Şen ve Öğ. Gör. Selim H. Şahin’nin kuruluş çalışmalarında yer aldığı İnovasyon Fabrikası (IF), hem teknik yardım hem de teknik altyapı hizmetleri sağlayarak, TR41 bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Girişimcilerin teknolojilerini geliştirmelerinin yanı sıra girişimcilik yeteneklerini artırmaları için bir ekosistem sağlayacak proje kapsamında, hedef gruplara teknik altyapı, danışmanlık ve ağ kurma hizmetleri sunulacak.

Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik katmanlı-talaşlı üretim, ICT, VR/AR ve ileri malzeme teknolojilerini kapsayacak şekilde cihaz ve teknik destek altyapısına sahip projenin Teknik Yardım Başlangıç Toplantısı projenin, ilgili tarafların ve paydaşların da desteğiyle, süresi ve bütçesi içerisinde, öngörülen kalitede, başarı ile tamamlanması temennileriyle son buldu.