Eğitim
Giriş Tarihi : 13-11-2021 17:54   Güncelleme : 13-11-2021 17:54

Eskişehir Teknik Üniversitesi: ÜNİVERSİTEMİZDE “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ OLGUNLUK MODELİ UYGULAMASI PROJESİ SONUÇLARININ PAYLAŞILMASI ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ OLGUNLUK MODELİ UYGULAMASI PROJESİ SONUÇLARININ PAYLAŞILMASI ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi: ÜNİVERSİTEMİZDE “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ OLGUNLUK MODELİ UYGULAMASI PROJESİ SONUÇLARININ PAYLAŞILMASI ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Üniversitemiz yürütücülüğünde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nce yapılmış olan “Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama Faaliyetleri Kapsamında CBS Olgunluk Modeli Uygulanması Projesi’nin” kapanış toplantısı Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa’nın ve katılımcı kuruluşların yetkililerinin katılımıyla 12 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

CBS Olgunluk Modeli Uygulanması Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, “Hızla değişen ve dönüşen  bir dünyada  yaşıyoruz. Nüfus artışına baktığımızda baş döndürücü bir hızda. Bununla birlikte çok boyutlu ve karmaşık olan çözüm bekleyen sorunlar ile karşı karşıyayız. Değişen, gelişen ve hızla dönüşen dünyada   mevcut sorunlara  belirsiz ve  karmaşık  ortamlara rağmen çözüm üretebilmek önemli” ifadelerini kullandı. 

Pandemi döneminde önemini daha da yakından hissettiğimiz dijitalleşme ve küresel veri büyüklüğündeki artışa da dikkat çeken Prof.

Döğeroğlu, “Coğrafi bilgi sistemleri, gelişen değişen dünya içerisinde karışık, karmaşık problemlere çözüm üretme konusunda büyük resmi görmemizi sağlayacak çok önemli bir araç. Ülke olarak bunun ihtiyacını çok önceden görmüş olmamız  ise bir o kadar çok kıymetli.  Konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı CBS genel müdürlüğümüz tarafından da öncelikli projeler arasında değerlendirilmiş olması  gerçekten takdire değer” dedi. Prof. Dr. Döğeroğlu, projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan tüm araştırmacılara ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

Üniversitemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen CBS Olgunluk Modeli Uygulanması Projesi’nin amacı; ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kapsamındaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve farkındalığın geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerin, Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’na uyumluluğunun izlenmesi, değerlendirmesi ve raporlanmasıdır. Proje kapsamında, Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nda 2021 yılı performans göstergelerinde belirlenmiş olan coğrafi veri üreticisi ve kullanıcısı konumundaki; 53 kamu kurumu; 30 büyükşehir belediyesi, 30 su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü, 51 il belediyesi ile bu il belediyelerine bağlı 2 su ve kanalizasyon müdürlüğü ve 51 il özel idaresi olmak üzere toplamda 162 yerel yönetim kuruluşu; 30 üniversite ve üniversitelerdeki 205 bölüm; 20 özel sektör kuruluşu ve toplamda 747 temsilcinin katılımıyla, 1.07.2021 – 7.10.2021 tarihleri arasında çevrimiçi görüşmeler ve anket uygulamaları ile gerçekleştirildi.

Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nden uzman akademisyenler ile birlikte toplamda 35 kişilik bir proje ekibiyle gerçekleştirildi.

Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama Faaliyetleri Kapsamında “CBS Olgunluk Modeli Uygulanması Proje Sonuçlarının Paylaşılması Çalıştayı” ile; Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sorumlulukları bulunan tarafların farkındalıkları, yapılması öngörülen eylemlerin paydaşlarca ne ölçüde anlaşıldığı ve uygulandığı, coğrafi bilgi endüstrisinin oluşturulması bağlamında Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nın ne ölçüde hataya geçirilebildiği ortaya kondu.

https://youtu.be/cTafFyJIcDE

  

 

.